Technologia

Istota projektu ICE-ON polega na wykorzystaniu energii przemian fazowych wody w lód na etapie magazynowania energii oraz wykrzystaniu energii przemian fazowych lodu w wodę na etapie oddawania energii zawartej. Nośnikiem energii jest lód ze względu na nieporównywalnie większą gęstość energii zawartej w lodzie w stosunku do wody lodowej. Energia uwalniana jest w postaci chłodu, który jest wykorzystywany w układach klimatyzacyjnych czy chłodniczych procesach przemysłowych. W ten sposób można magazynować energię elektryczną wytworzona w źródłach konwencjonalnych oraz pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Oferowane właściwości ICE-ON pozawalają zatem na optymalne gospodarowanie oraz wykorzystywanie nieodnawialnych i odnawialnych zasobów energii oraz  zarządzanie ich kosztem. Szczególne korzyści oferowanych rozwiązań upatruje się w współpracy ze zmiennopogodowymi i odnawialnym źródłami energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Występujące okresy nadpodaży energii elektrycznej można zmagazynować w postaci chłodu i następnie w okresach, kiedy ten nadmiar nie występuje mamy możliwość wspomagać systemy chłodnicze i klimatyzacyjne oszczędzając tym samym nieodnawialne zasoby energii.
Należy także nadmienić, że podczas przemiany energii elektrycznej w chłód powstają znaczące ilości ciepła, które w zależności od rozwiązań może być tracone lub wykorzystywane.  Ta funkcjonalność ICE-ON daje nieograniczone możliwości zastosowania.

Firma ICE-ON BATTERY zastrzegła rozwiązania techniczne we właściwych urzędach patentowych oraz zaplanowana szeroki zakres badań prowadzonych  we współpracy z  instytutem Fraunhofer ISE.

 • Hocheffizientes – Kälteerzeugungs- und lagersystem
 • Innovativer Einsatz von Wärmepumpe (Patentanspruch)
 • Maximierung der Nutzungsgrades von Strom aus Windkraftanlagen und PV-Anlagen
 • Das wünschenswerte Komponen Energieumwandlungprozess
 • Trägt zur Verringerungrung des Treibhauseffekts dank Reduzierung CO2 Emission bei
 • Erhöht den Grad des optimalen Energiemanagements
 • Generiert Einsparungen fuer Endverbraucher durch niedrigere Kosten bei
 • Wirkt Ueberlastungen waehrend der Zeit der groessten Sonneneinstrahlung entgegen
 • Erhöht die Sicherheit der internen Kühlsysteme in Gebäuden und Industrieanlagen (Armee, Polizei, Krankenhäuser, Serverräume, Lebensmittelindustrie, etc. ).
 • Schafft neue Perspektiven bei der Entwicklung von Fernwärme-/Kälte-Netzen.
 • Kältetechnik - ein neues Produkt, das für Stromerzeuger und -verteiler erhältlich ist.
 • Ermöglicht die Verwaltung von verteilten Kältespeichern, die als virtuelles Kraftwerk verstanden werden.