Model biznesowy

Firma „IOB”  jest otwarta na szerokie możliwości  współpracy z firmami z branży energii odnawialnej, dostawcami energii elektrycznej ciepła i chłodu, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami rządowymi,   instytutami naukowo-badawczymi, producentami urządzeń i kompletnych systemów przeznaczonych do chłodzenia/klimatyzacji/ogrzewania, firmami inżynieryjnymi, funduszami prywatnymi i publicznymi oraz inwestorami strategicznymi i użytkownikami końcowymi.

IOB zapewnia swoim klientom i partnerom kompletny pakiet usług, zaczynając od studium wykonalności, wsparcia prac projektowych włącznie z zapewnieniem  nadzoru nad wykonaniem instalacji oraz obsługę serwisową